Doktor Desmond [PL]

Całe moje życie mieszkałem w tej miejscowości. Była to wioska na uboczu, typowo farmerska, jednak nie bazująca na jednej czy dwóch wielopokoleniowych rodzinach. Mieliśmy nawet sklep i kowala, szkółkę dla dzieci, mały bar, jak również osobę zajmującą się naszymi chorobami, o ile nie wymagały szpitala – pannę Gobbins. Celowo nie nazywam jej lekarką, ale też… Continue reading Doktor Desmond [PL]

Doctor Desmond [ENG]

I’ve spent my entire life in this place. It was a village off the beaten track, a typical farmer one, but not based on one or two multigenerational families. We even had a shop and a blacksmith, a children’s nursery, a small bar, as well as a person dealing with our diseases, as long as… Continue reading Doctor Desmond [ENG]

Hesus [PL]

Do pracy dojechałem na ósmą i po rozłożeniu całego majdanu kabli, zasilaczy i elementów projektu, który próbowałem popchać nieco do przodu w domu, siadłem z kawą. Za chwilę powinien pojawić się kandydat na pracownika, potencjalny programista. W CV doświadczenie przedstawiał niewielkie, ale jak wiadomo, rynek pracy jest w tym zakresie wygłodzony i nie ma co… Continue reading Hesus [PL]

Hesus [ENG]

I arrived at work at eight o’clock. After laying out the whole mess of cables, power supplies and elements of the project I was trying to push forward a bit at home, I sat down with a coffee. In a moment, an employee candidate should appear, a potential programmer. In his CV, he presented little… Continue reading Hesus [ENG]